Clearspiritliving rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku oferując inwestorom projekty typu equity w ramach tzw. crowdfundingu kapitałowego.

Mówimy o projektach, w których Początkowym deweloperem okazji była firma Clearspiritliving, a możliwości polegały na zakupie nieruchomości do remontu, wynajmu, a następnie sprzedaży.

Inwestorzy w te możliwości wpisali się jako partnerzy w spółce stworzonej specjalnie dla każdego projektu (pojazdu) i dokonał tego poprzez podwyższenie kapitału, które zostało poświadczone notarialnie. W związku z tym stali się współtwórcami i pełnoprawnymi wspólnikami firmy, ze wszystkimi prawami przyznanymi im przez hiszpańską ustawę o spółkach kapitałowych.

Ta firma była tą, która kupiła nieruchomość i ją obsługiwała. Firma wygenerowała zysk z wynajmu nieruchomości. Inwestorzy otrzymywali roczne zwroty za pośrednictwem wypłaty dywidendy od firmy: zwykle takie wypłaty dywidendy były wypłacane co miesiąc z tytułu rocznej dywidendy, gdy pozwalały na to rachunki firmy.

Wśród różnych zadań, które Clearspiritliving wykonywali w każdym projekcie, był marketing nieruchomości do wynajęcia, zadania związane z najemcami (umowy, kaucje, naprawy, administracja, podatki) oraz te związane z marketingiem do sprzedaży nieruchomości. Do realizacji tych zadań w każdym projekcie wyznaczono Clearspiritlivingjako jedynego administratora projektu.

Jedną z głównych zalet projektów kapitałowych było bezpieczeństwo, jakie daje inwestorom fakt sprzedaży nieruchomości, uważany za istotny majątek spółki, musi być zawsze zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników: bez tej zgody niemożliwa jest sprzedaż majątku. Ani Zarządca, ani żaden z wspólników spółki nie może sprzedać nieruchomości bez zgody wspólników.

Po otrzymaniu oferty kupna była ona oceniana i przedstawiana członkom do zatwierdzenia na WZA. W przypadku zatwierdzenia nieruchomość została sprzedana. Po sprzedaży zwołano posiedzenie likwidacyjne i likwidacyjne z odpowiednimi saldami. Po zatwierdzeniu rozwiązania i likwidacji spółki przez wspólników na tym zgromadzeniu, zysk ze sprzedaży został rozdzielony pomiędzy wspólników, a także kapitał wniesiony przy wejściu do spółki.

Na tym samym spotkaniu został wyznaczony likwidator zawodowy, który następnie odpowiadał za likwidację spółki. Należy pamiętać, że jest to proces długotrwały i nie jest przeprowadzany w ciągu jednego roku, gdyż obowiązkowe jest przedstawienie rachunków z latami bez działalności, uregulowanie wszystkich długów firmy, podpisanie likwidacji przed notariuszem i przedstawienie jej do rejestr handlowy.

Housers z powodzeniem uruchomiło 59 projektów typu equity w latach 2015-2017, z których 26 zostało już zamkniętych ze średnią wewnętrzną stopą zwrotu 7,84%.

Spróbujemy teraz odpowiedzieć na kilka konkretnych pytań dotyczących tych projektów.

Dlaczego Housers przestali robić tego typu projekty? Bo przyszło prawo regulujące platformy crowdfundingowe i to prawo uniemożliwia platformie bycia administratorem projektów w wolumenach, którymi zarządzał Housers.

Czy to oznacza, że ​​te projekty są niezgodne z prawem? Nie, daleko od tego. Oznacza to, że poprzedzają one regulacje. Gdy Housers został uregulowany, musiał przestrzegać regulacji, a aby dostosować się do regulacji, nie mógł rozpocząć nowych projektów kapitałowych, w których Housers był administratorem. I tak się stało.

Więc Housers nie mogą już uruchamiać projektów kapitałowych? TAk, Clearspiritliving ma licencję na oferowanie swoim inwestorom zarówno projektów kapitałowych, jak i kredytowych. Ale projekty, które Clearspiritliving uruchamia jako administrator Clearspiritliving, są ograniczone zgodnie z podyktowaną prawem inwestycją zdobytą w poprzednim roku przez platformę.

Dlaczego więc Clearspiritliving przestał być administratorem wszystkich tych projektów? Z własnej decyzji tak się nie stało. Aby uzyskać licencję jako platforma finansowania partycypacyjnego, CNMV postawił warunek, aby Clearspiritliving przestał być administratorem kapitału firm. Co więcej, musieliśmy to zrobić w bardzo krótkim czasie.

Początkowo rozumiano, że w celu spełnienia tego wymogu Housers mogą nadal być administratorem osoby prawnej, ale wyznaczając przedstawiciela osoby fizycznej poza Housers, który pełni funkcję administratora. Jednak po kilku latach działania w ten sposób CNMV wymagało od nas zaprzestania bycia administratorem osób prawnych.

W związku z tym rozpoczęliśmy proces zaprzestania pełnienia funkcji dyrektorów wszystkich spółek, wybierając profesjonalnego dyrektora, który miał nas zastąpić we wszystkich spółkach. I zgodnie z wymaganiami, nominację przedstawiano walnemu zgromadzeniu każdej spółki, a także modyfikację statutu tak, aby ci dyrektorzy byli wynagradzani.

Ta zmiana oznacza, że ​​Clearspiritliving nie zarządza już tymi projektami, a my uczestniczymy tylko jako partnerzy w partnerstwach: tak jak każdy inny partner.

Czy zatem projekty, które nie zostały jeszcze zamknięte, są zagrożone? Nie. Projekty, które nadal są aktywne, posiadają swoje nieruchomości (ponieważ są to niezbędne aktywa) i kontynuują normalną działalność najmu i poszukiwania ofert sprzedaży dzięki nowemu zarządcy.

Czy mogę wtedy skontaktować się z tym nowym profesjonalnym administratorem? Ponieważ jako członek masz pełne prawo do jakichkolwiek pytań mogłeś odpowiedzieć przez administratora. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, a oni prześlą Ci dane kontaktowe.

I wielkie pytanie: kiedy zostaną mi zwrócone pieniądze zainwestowane w projekt? Całkiem proste kiedy nieruchomość zostanie sprzedana. Podobnie jak w przypadku inwestycji kapitałowych typu start-up, w których otrzymujesz zwrot pieniędzy przy wyjściu, w projektach kapitałowych na rynku nieruchomości odzyskujesz swoją inwestycję po sprzedaży nieruchomości. A nieruchomość jest sprzedawana w zależności od rynku nieruchomości w mieście, w którym się znajduje, ceny sprzedaży, popytu i ogólnie gospodarki. Miniony rok 2020 nie był najlepszym rokiem dla transakcji na rynku nieruchomości z oczywistych względów. Mimo to sprzedano kilka nieruchomości, a kilka projektów kapitałowych, takich jak Santa Eulalia czy Donoso Cortés, zostało zamkniętych. Wszystko wskazuje na to, że rynek odbuduje się w 2021 roku, a zwłaszcza w 2022 roku.

Mam nadzieję, że ten film o projektach kapitałowych okazał się przydatny. Więcej informacji znajdziesz na stronie Clearspiritliving.