W maju 2019 r. Firma Clearspiritliving była pionierem outsourcingu analizy ryzyka projektu w trosce o większą neutralność i przejrzystość. W tym czasie wybraną firmą było: Silva & Współpracownicy, specjalizujący się w analizie ryzyka. Do analizy projektów publikowanych na platformie finansowania partycypacyjnego stworzono ekskluzywną metodologię.

Dziś możemy powiedzieć, po 87 projektach opublikowanych na naszej platformie wraz z odpowiednią analizą ryzyka, że krok ten był wielką innowacją w sektorze pożyczek społecznościowych: obecnie żadna platforma tego nie oferuje i świadczy o zaangażowaniu Clearspiritliving wobec inwestorów.

Dzisiaj postanowiliśmy wziąć nowy krok tworząc grupę firm które mogą świadczyć tę usługę zawsze z najwyższej jakości, z najwyższym poziomem rygoru i identyczną metodologią. Celem powstania tej grupy jest:

 • Wzmocnij neutralność i przejrzystość różnymi źródłami analizy ryzyka w oparciu o tę samą porównywalną metodologię.
 • Skróć czas publikacji projektów.
 • Włącz większą wiedzę i doświadczenie do bieżącej analizy ryzyka.
 • Wyeliminuj całkowitą zależność od jednej firmy zewnętrznej, dzięki czemu ceny analiz będą bardziej konkurencyjne.

Jakie firmy tworzą grupę analizy ryzyka?

Od dziś scoringi każdego projektu mogą wykonywać następujące firmy, z którymi Clearspiritliving ma podpisane umowy:

Projekty cygowe

Od ponad 15 lat z powodzeniem doradzają i pośredniczą w wielu transakcjach wyceny spółek i projektów z różnych sektorów, co pozwala im zrozumieć i analizować firmy o bardzo różnych profilach, zapewniając zewnętrzną, aseptyczną i profesjonalną wizję. Obecnie ma ponad 120 pracowników, 17 partnerów i 6 biur.

Carlac

Jest niezależną firmą doradztwa finansowego i strategicznego w działalności korporacyjnej. Zespół Carlac Capital działa na rynku od ponad 20 lat, mając doświadczenie w firmach pierwszego poziomu w sektorze finansowym, firmach przemysłowych i venture capital. Ponadto zespół Carlac posiada wsparcie komitetu inwestycyjnego oraz doradców strategicznych, którzy odnieśli sukces biznesowy w sektorze nieruchomości. Wśród wyróżniających się operacji w sektorze nieruchomości znajdują się: nabycie Servihabitat, zakup 115 obiektów hotelowych jako realna gwarancja lub doradztwo dla hiszpańskiej SOCIMI Grupo Lar w zakresie struktury, wyceny i pozyskania kapitału na inwestycję nowego pojazdu koncentruje się na aktywach mieszkaniowych.

Silva & Współpracownicy

Z siedzibą w Madrycie, składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w analizie strategicznej, której celem jest świadczenie wysokiej jakości doradztwa małym i rodzinnym firmom, obejmującego wszystkie aspekty związane ze światem inwestycji, dezinwestycji i finansowania. Wśród głównych klientów Silva & Associates są ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, SACYR SA, EROSKI, SCHWEPPES, KIA Hiszpania. Silva & Associates zawsze działa z punktu widzenia konsumenta, a więc w naszym przypadku z punktu widzenia inwestora. Dlatego ważne jest, aby podkreślić, że strategia firmy może zapewnić większą przejrzystość i bezstronność przy ustalaniu punktacji dla projektu. To ta, z którą współpracujemy od maja 2019 roku.

Jak działa punktacja?

Scoring definiuje się jako obiektywną lub obiektywną analizę głównych parametrów firmy, produktu finansowego lub projektu inwestycyjnego w celu uzyskania oceny.

Celem jest osiągnięcie „globalnego wyniku”. Aby osiągnąć ten cel, dokonuje się analizy w 2 aspektach:

 1. Analiza statyczna: porównanie danych w ustalonym momencie, ta sekcja zawiera Dewelopera i Gwarancje. W przypadku promotora dane, które są brane pod uwagę to:
 • Doświadczenie promotora;
 • Liczba projektów promotora;
 • Wskaźniki płynności;
 • Wskaźniki zadłużenia;
 • Wskaźniki zarządzania aktywami;
 • Wskaźniki terminowe;
 • Wskaźniki rentowności;
 • Wskaźniki operacyjne.

Równolegle przeprowadzana jest analiza gwarancji i w przypadku pokrycia kwoty kredytu zwiększana jest kategoria. W przypadku braku pokrycia kwoty pożyczki obniża się jedną kategorię.

2. Analiza dynamiczna: szczegółowe są parametry przedmiotu analizy dla każdego typu projektu w każdym z jego aspektów.

Punktacja

Klasyfikacja projektów będzie taka sama poprzez punktację alfabetyczną, bardzo zbliżoną do powszechnie akceptowanej, której szczegółowość poziomów i jakości jest następująca:

Przed majem 2019 r. scoring był dokonywany przez Departament Ryzyka Clearspiritliving, który dokonał kompleksowej analizy wszystkich ryzyk związanych z każdą z szans.

Na czym opierała się punktacja Clearspiritliving?

W Clearspiritliving opracowaliśmy system punktacji. Za pomocą szeregu zmiennych oferowano wyższy lub niższy wynik w zależności od ryzyka:

 • 50% oceny ryzyka pochodzi z analizy z punktu widzenia nieruchomości;
 1. Lokalizacja
 2. Doświadczenie promotora
 3. Cena sprzedaży
 4. Budowa
 5. Cena wyceny
 6. Cena Big Data.
 • Pozostałe 50% pochodzi z analizy finansowej;
 1. Wskaźniki finansowe,
 2. Kapitał obrotowy
 3. Modele zdolności kredytowej
 4. Gwarancje

I po tej analizie projekty zostały sklasyfikowane w ten sposób:

PUNKTACJA