Nowelizacja ustawy o rozliczeniu kosztów ogrzewania (HeizKG)

Nowelizacja ustawy o rozliczeniu kosztów ogrzewania (HeizKG)

Poprawka została rozpatrzona postęp techniczny I zmienione warunki ramowe jak również w celu wykonania przepisów RL 2018/2002/UE niezbędny. Ponieważ uwzględniono teraz również rozliczenia za „zimno”, nowy skrócony tytuł ustawy to „Ustawa o rozliczeniach za ciepło i zimno (HeizKG)”. Najważniejsze zmiany zostały podsumowane na blogu.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań, aby osiągnąć 4,4 proc roczne zużycie energii zapisać

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do podjęcia odpowiednich działań, aby do 2030 roku zaoszczędzić 4,4% rocznego zużycia energii.

Około 27% końcowego zużycia energii w Austrii jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody i chłodzenia budynków. Więc to nadchodzi teren budowy w realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej – obok sektora transportu centralna rola Do!

z Dyrektywa 2012/27/UE w wersji Dyrektywy (UE) 2018/2002 zmieniono zasady ewidencji zużycia indywidualnego i alokacji kosztów ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej. Państwa członkowskie muszą przejrzyste zasady do podziału kosztów w budynkach wielomieszkaniowych i budynkach wielofunkcyjnych, a także konsumentów więcej praw informacyjnych dotacja.

Np. od 25 października 2020 r. nowe liczniki i podzielniki kosztów ciepła bar fernables jeżeli jest to technicznie wykonalne, opłacalne i proporcjonalne do potencjalnych oszczędności.

Celem zdalnego odczytu jest brak konieczności wchodzenia do mieszkań. Ponadto wartości zużycia powinny w przyszłości (od 1 stycznia 2022 r.) przynajmniej raz w miesiącu rejestrowane i udostępniane mieszkańcom.

Najpóźniej do 1 stycznia 2027 r Cała Europa koniec z ręcznymi odczytami.

Krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w nowelizacji:

  • Zakres zastosowania został również rozszerzony o rozliczenia „zimne”.
  • Dostosowanie do praktyki (w szczególności ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie związane z renowacją budynków): Większe obciążenie rozliczeń na udział w ciepłej wodzie
  • Zwiększenie udziału rozliczeń kosztów energii według zużycia indywidualnego (aby „zachęcić” mieszkańców do oszczędzania)
  • Obowiązkowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dla źródeł energii z magazynowaniem (np. ropa naftowa, biomasa itp.)
  • Równość najemców/dzierżawców/posiadaczy lokali mieszkalnych z nabywcami (np. właścicielami) w kwestiach księgowych

Tutaj do tekstu ustawy.

Tutaj przejdź do objaśnień.

Zostaw odpowiedź anuluj odpowiedzi

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są z * wyraźny