Dwupartyjne Centrum Polityki proponuje przepisy prawne, które pomogą poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym

Dwupartyjne Centrum Polityki proponuje przepisy prawne, które pomogą poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym

Dwupartyjne Centrum Polityki proponuje przepisy prawne, które pomogą poradzić sobie z kryzysem mieszkaniowym

To Centrum Polityki Dwupartyjnej (BPC) zaproponował nowe prawo, które mogłoby nie tylko zająć się ogólnymi kwestiami przystępności cenowej mieszkań, ale mogłoby być również wspierane przez obie główne partie polityczne.

Proponowane przepisy, znane jako „Amerykańska ustawa mieszkaniowa z 2023 r.”, opiera się na trzech głównych celach: zwiększenie produkcji tanich mieszkań; utrzymanie zasobów tanich mieszkań; oraz pomoc rodzinom w znalezieniu i zakupie mieszkania, które mogą kupić.

Ustawodawstwo opiera się na propozycjach mieszkaniowych zgłoszonych w przeszłości zarówno przez Demokratów, jak i Republikanów.

„Kryzys tanich mieszkań wymaga ponadpartyjnych działań legislacyjnych” – pisze BPC we wstępie do proponowanej legislacji. „Polityka mieszkaniowa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi napędzających dobrobyt gospodarczy rodzin i społeczności, jednak ambitna polityka mieszkaniowa nie była w ostatnich latach najwyższym priorytetem legislacyjnym obu partii”.

To, co zaproponowała BPC, nazywa „kompleksowym, opartym na dowodach prawem mieszkaniowym”, które ma na celu przyjęcie „najlepszych pomysłów” wysuniętych przez szefów obu głównych partii politycznych, w tym rozszerzenie ulgi podatkowej dla osób o niskich dochodach i ustanowienie nowej. kredyt na wsparcie budowy domów i rehabilitacji w społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Proponowana ustawa ma również na celu ograniczenie niektórych przepisów mieszkaniowych, w tym współpracę między Amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD)ten Biuro Odpowiedzialności Rządu (GAO)ten organ energetyczny i inne do „oceny regulacyjnych i innych barier dla innowacji mieszkaniowych”.


Tworzenie drogi do sukcesu na dzisiejszym rynku zakupowym

Zaspokajanie potrzeb nowej generacji nabywców domów podczas radzenia sobie ze wzlotami i upadkami na niestabilnym rynku mieszkaniowym jest głównym przedsięwzięciem każdego kredytodawcy hipotecznego. Co zatem powinni zrobić kredytodawcy, aby prosperować na popandemicznym rynku mieszkaniowym, na którym pojawiają się nowe przeszkody?

Prezentuje: Calyx


Ustawa proponuje również trwałe zezwolenie na program demonstracji pomocy w wynajmie (RAD) i zniesienie obecnego limitu, który według BPC „zachowałby dostęp do mieszkań subsydiowanych przez władze federalne”, a ustawa o pomocy mieszkaniowej i samostanowieniu rdzennych Amerykanów -zatwierdzić. .

“[NAHASDA’s] Programy są głównym źródłem wsparcia federalnego w celu zapewnienia rdzennym Amerykanom, rdzennym mieszkańcom Alaski i Hawajczykom dostępu do bezpiecznych, dostępnych i niedrogich mieszkań oraz autoryzacji programu Tribal HUD-VA Supportive Housing (VASH), który jest obecnie demonstracją. pisze BPC w swoim wniosku.

Projekt ustawy proponuje również zachęcanie właścicieli mieszkań do udziału w programie Housing Choice Voucher (HCV) i zapewnianie ukierunkowanego wsparcia rodzinom z małymi dziećmi poprzez nowo utworzone bony mieszkaniowe na mobilność i doradztwo.

No Comments

Post A Comment