LTV

LTV, akronim od Loan to Value Ratio, to termin finansowy używany do wyrażenia stosunku pożyczki do wartości aktywów. Jest to parametr wyrażony w procentach, mierzący stosunek kwoty udzielonego kredytu do wartości nieruchomości przekazanej przez kredytobiorcę jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

Waha się on od 0 do 100% (technicznie może być nawet wyższy niż 100), a im wyższy, tym bardziej ryzykowna jest operacja.

Jak obliczane jest LTV?

Załóżmy, że deweloper potrzebuje 100 tys. euro, aby sfinansować swój projekt: remont budynku w centrum Madrytu, a jako zabezpieczenie dostarcza posiadaną przez siebie nieruchomość o wartości około 200 tys. euro.

LTV w tym przypadku wyniosłoby 100 000 euro / 200 000 euro = 50%.

Gwarancja udzielona przez dewelopera to gwarancja hipoteczna, która zostanie zarejestrowana w odpowiedniej księdze wieczystej i zablokuje wszelkie operacje, jakie deweloper może podjąć z nieruchomością po uzyskaniu kredytu. W ten sposób, interesy inwestorów w projekcie będą chronione z całkowitym bezpieczeństwem, będąc w stanie wykonać tę gwarancję w przypadku braku zapłaty przez dewelopera. Ta gwarancja hipoteczna jest o wiele bardziej solidna jako gwarancja niż obietnica gwarancji hipotecznej, niż zastaw na udziałach, niż gwarancja, niż publiczne podwyższenie długu lub niż osobista gwarancja dewelopera.