Nieruchomości

25.03.2022 Aktualności / Dla właścicieli / Dla najemców Nowelizacja ustawy o obrocie maklerskim: „Kto składa zlecenie płaci prowizję” Zasada zamawiania w Austrii – co warto o niej wiedzieć. To program rządowy zawiera w rozdziale „Mieszkanie” projekt „Prowizje brokerskie po zasada klienta„. Odnośny projekt ustawy jest już...

24.06.2022 Aktualności / Dla najemców W końcu nadejdzie czas rozrachunku dla każdego Niezależnie od tego, czy wynajmujesz, czy jesteś właścicielem mieszkania, zwykle dostajesz jedno lub więcej w czerwcu każdego roku osady złożony przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Jakie to mogą być rozliczenia dla najemców i...

01.07.2022 Aktualności / Dla właścicieli / Dla najemców Skomplikowane spekulacje z lokatorami! Po zatwierdzeniu przez Radę Narodową i Radę Federalną nowelizacji ustawy Ustawa o mieszkalnictwie non-profit (WGG) postanowiono, zostało to ogłoszone (z bardzo krótkim wyprzedzeniem) 30 czerwca 2022 r., a zatem wejdzie w życie 1 lipca...

23.11.2022 Aktualności / Dla najemców Informacja dla najemców lokali użytkowych, aby otrzymać wypłaty pomocy rządowej od COFAG! Z tym lokator oraz najemcy von lokale użytkowe Jeśli możesz finansowo pokryć koszty odsetek, które są również ponoszone w czasie pandemii COVID-19, możesz to zrobić pod pewnymi warunkami w...