Blog

  W maju 2019 r. Firma Clearspiritliving była pionierem outsourcingu analizy ryzyka projektu w trosce o większą neutralność i przejrzystość. W tym czasie wybraną firmą było: Silva & Współpracownicy, specjalizujący się w analizie ryzyka. Do analizy projektów publikowanych na platformie finansowania partycypacyjnego stworzono ekskluzywną metodologię. Dziś możemy...

  Od 29 marca 2021 (włącznie) inwestycje w projekty publikowane na platformie nie będzie już miał żadnej prowizji na rzecz Clearspiritliving za odsetki lub podział zysków. Dzięki tej zmianie chcemy, aby nasi inwestorzy uzyskiwali wyższy zwrot z publikowanych przez nas projektów. Prowizja ta, która wynosiła 10%, zostanie...

  Na Mieszkańcy wciąż wprowadzamy innowacje i po raz kolejny jesteśmy pionierami! Po uruchomieniu aplikacji projekty z gwarancją pierwszego stopnia, niezależny zewnętrzny Scoring, teraz możesz inwestować w nasze projekty z Bitcoinem. Clearspiritliving ponownie staje się punktem odniesienia w finansowaniu społecznościowym nieruchomości w Europie. Ta nowa funkcjonalność jest możliwa dzięki...

  LTV, akronim od Loan to Value Ratio, to termin finansowy używany do wyrażenia stosunku pożyczki do wartości aktywów. Jest to parametr wyrażony w procentach, mierzący stosunek kwoty udzielonego kredytu do wartości nieruchomości przekazanej przez kredytobiorcę jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Waha się on od 0 do 100%...

  W ramach sektora nieruchomościr, powszechne jest zabezpieczenie kredytów dla dewelopera poprzez dostarczenie poręczenia hipotecznego. Gwarancja ta jest pobierana w obecności notariusza i rejestrowana w księdze wieczystej. Zalety: Po pierwsze, w trakcie projektu właściciel nieruchomości nie może jej przenieść ani ponownie obciążyć hipoteką. W przypadku ponownego zastawu hipotecznego,...

[ad_1] [embed]https://www.youtube.com/watch?v=nsYmVVLNE2w[/embed] var tag = document.createElement("script"); tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName("script")[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); var player; function onYouTubeIframeAPIReady() { player = new YT.Player("td_youtube_player", { height: "720", width: "960", events: { "onReady": onPlayerReady } }); } function onPlayerReady(event) { player.setPlaybackQuality("hd720"); } Clearspiritliving rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku oferując inwestorom projekty typu equity w ramach tzw. crowdfundingu kapitałowego. Mówimy o projektach, w których Początkowym deweloperem...