Blog

Utrudnieni niedoborem siły roboczej, rosnącymi kosztami materiałów i przepisami rządowymi, budowniczowie domów zwracają się do Kongresu, aby znaleźć sposoby na zmniejszenie szacowanej na 5,5 miliona „luki w podbudowie” domów i przyczynić się do przystępności cenowej mieszkań. To Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych (NAHB) dołącz do tego Krajowe Stowarzyszenie...

Zgodnie z corocznym raportem dotyczącym trendów wywołanym pandemią COVID-19 nakazy pozostania w domu nie miały znaczącego wpływu na szybkość rozpatrywania skarg dotyczących sprawiedliwych warunków mieszkaniowych otrzymywanych przez organizacje w 2020 r. Krajowy Sojusz na Sprawiedliwe Mieszkania w tym tygodniu. Raport – który podsumowuje skargi prywatnych organizacji...